B12 vitamin – kobalamin

Kobalamin är en av de 8 vitaminerna som räknas till gruppen B-vitaminer. B12 är alltså detsamma som kobalamin, och här i texten använder vi oss av benämningen B12. 

Vad är B12 vitamin?

B12 är en vattenlöslig vitamin som till skillnad från övriga B-vitaminer inte finns i växter. B12 lagras i levern, och produceras av mikroorganismer i tarmen, och därför behöver man inte ett dagligt tillskott om man inte står i någon av riskgrupperna för B12-brist. Vitamin B12 tas upp från tarmen genom ett ämne i slemhinnan i matsäcken, och därför kan en sjuk slemhinna leda till brist på B12.

Vad har vitamin B12 för verkan på kroppen?

Vitamin B12 är viktigt vitamin för barns tillväxt. Vitamin B12 används i bildandet av de blodets röda blodkroppar vid bildandet av myelin. Myelinskidan, som ligger runt nervcellernas axoner, gör att nervimpulser snabbt kommer fram, och på så sätt påverkar B12 på hela nervsystemet. B12 är också av betydelse vid omsättningen av fettsyrorna.

Vad leder brist på B12-vitamin till?

Brist på B12-vitamin leder till trötthet, olika grader av depression, nedsatt motståndskraft, koncentrations- och minnesstörningar, sömnproblem, svidande, röd tunga samt dålig aptit. Brist på B12 kan också leda till allvarlig blodbrist om man har problem med magslemhinnan.

Vem behöver tillskott av B12 vitamin?

Alla som lever på en vegetarisk kost kan utveckla allvarliga bristsymptom eftersom B12 inte finns i växter. Speciellt viktigt är ett tillskott av B12-vitaminer för barn som äter vegetariskt. Tillskott rekommenderas också åt den som röker eller dricker mycket, eftersom detta ofta ger en brist på B12. B12 rekommenderas att tas som tillskott vid magsår eller magkatarr, eftersom magsäckens slemhinna då inte tar upp B12-vitaminet normalt. B12 är också bra för gravida och ammande och för äldre, eftersom upptagningen av B12 är försämrad. Även kvinnor som tar p-piller rekommenderas ta tillskott på B12-vitamin.

B12 används även som medicin

Läkare kan ordinera kraftiga tillskott på B12 vid olika tillfällen, och exempelvis vid dessa symptom kan B12 användas som medicin:

 • Vid perniciös anemi, som är en speciell typ av blodbrist.
 • Vid depressioner och paranoida symptom.
 • Vid psykisk utmattnin
 • Vid problem med magsäckens slemhinna
 • Försämrat minne
 • För att minska skadeverkningarna av tobak
 • Vid nedsatt leverfunktion
 • B12 används också som medicin för kvinnor som äter p-piller eller för gravida.

Dosering av B12 vitamin

Dessa doser är riktgivande, doserna är per dag:

 • För att förebygga brist: 3 µg för vuxna och 1 µg för barn.
 • Långtidspylofax: 5 µg för vuxna och 2µg för barn.
 • Som stödbehandling: 50 µg för vuxna och 2 µg för barn.
 • Som medicin: 100 µg för vuxna och 3 µg för barn.

Överdosering av vitamin B12

Man har inte kunnat se några biverkningar av B12, så en överdosering är inte farlig även om man tar tillskott dagligen. Man har dock misstänkt att en alltför hög dos av B12 kan ha ett samband med allergier.

I vilka livsmedel finns vitaminen B12?

B12 finns inte i växter utan endast i animalisk föda såsom kött, fisk, mjölkprodukter och fågel. Den finns även i öljäst, tång och havsalger.

Kosttillskott med B12

B6 ingår i många multivitaminer och kosttillskott.

Snabbfakta om kobalamin – B12 vitamin

 • Vitamin B12 finns inte i växter utan i animalsik föda.
 • Tillskott rekommenderas bland annat för kvinnor som äter p-piller, storkonsumenter av tobak eller alkohol, vegetarianer, gravida och ammande samt äldre.
 • Om man äter en varierad kost och inte hör till någon av grupperna ovan, så är risken liten för att man behöver tillskott av B12.

Tillbaka till sidan om B-vitminer.